Publicerad den / Kategorier Ledarskap
Publicerad av

Är du mentalt stark, eller försöker du bluffa?

I dagens samhälle har folk flest tagit sig så högt upp i Maslows behovshierarki att man är mindre fokuserad på basala behov och mer på hur man ”är” och hur man verkar på andra. En riktigt trend i dagens ledarskapsutbildningar nu är att ha ett ”starkt pannben”.

På engelska kallar man det för ”grit”, ett modeord i ledarskapsträning där. Det innebär att man är mentalt tuff, står ut med både motgång och hinder – men är så beslutsam att genomföra svåra saker att man inte fegar ur eller ger upp. Det är status att orka träna massor, ta tuffa beslut på rak arm, inte banga för några utmaningar och i största allmänhet vara uthållig.

Men vad är just ”starkt pannben”. Hur kan man operationalisera det så att man exakt vet vilka beteenden som utgör detta och därmed veta hur man kan utveckla det? Och hur vet man om någon är tuff på riktigt, eller försöker bluffa?

I personlighetsteorin har vi fem huvudsakliga drag i våra personligheter. Personlighet är ett begrepp som förklarar de grundläggande dragen vi har i oss som ett resultat av arv och miljö, och som är konstanta över tid. Dessa drag resulterar i beteenden och värderingar – vårt sätt att se på oss själva och andra, samt det vi var och en av oss ser på som ”normalt”. ”Normalt är ju att vara som jag”, det hör jag jämt i mitt arbete. Men det som är norm för mig, kan vara avvikande för dig – grundläggande människokunskap, men svårt att komma ihåg i vardagen.

Vad gäller ”pannben” eller ”grit” är det två personlighetsdrag som sticker ut som betydningsfulla. I Big5-verktyget Facet5 heter dessa Vilja och Känsloläge. Höga poäng på Vilja betyder att man är beslutsam, självständig och har lätt för att ta konfrontationer. Höga poäng på Känsloläge betyder att man är känslostyrd och har en tendens att agera mer emotionellt än rationellt. Dessa drag är normalfördelat i en population, vilket gör att det är lika många som får höga poäng som får låga.

Om personlighetsdrag värderas, blir det viktigt för oss att leva upp till de värderingarna – särskilt om det handlar om hur man värderas på jobbet, som potentiell partner, i rekrytering osv. I vårt samhälle – apropos pannben – värderas det högre att vara beslutsam och allt det, och högre att vara rationell och kunna kontrollera sina känslor. Men eftersom dragen är normalfördelade är det bara några procent av oss som har fått de förutsättningarna med sig naturligt – alla vi andra behöver jobba för det, eller bluffa.

Om man bluffar att man är mentalt stark, visar forskningen att det rent ut kan vara skadligt för din hälsa. Personer som försöker vara tuffare än de är (oftare män än kvinnor), går mer sällan till doktorn (undervärderar hälsorisker), och om de går till doktorn berättar de inte alla symtom (särskilt om läkaren är en man). Stress som härstammar från att man har en fasad är även det en ordentlig hälsorisk, vilket visar att det är många orsakar till att det är bättre att vara ärlig, uppriktig och autentisk med sig själv och andra.

Här kommer fyra tecken på att du bluffar ett starkt pannben:

Du döljer att du är osäker
En som bluffar tror att det är ett tecken på svaghet att man är osäker på saker. Då vill man dölja det genom att man exempelvis är kategorisk, svart-vit, och inte ödmjuk inför andra. De som har egenskaperna naturligt vet att alla är säkra på vissa saker och osäkra på andra.

Du vill för allt smör i Småland inte misslyckas
Om man är rädd för att misslyckas, tappa ansiktet osv, är det ett säkert tecken på att din inre självbild inte riktigt matcher den yttre fasaden. Den som är mentalt stärk upplever bakslag som ett sätt att lära sig saker, och reser sig snabbt igen.

Du bedömer ditt värde utifrån
Vi har alla behov av feedback och spegling av omgivningen. Men om du helt litar på omgivningens uppfattning av dig och att det avgör hur stort värde du har, blir du mycket känslig för omvärldens signaler. Mentalt starka människor vet vad de är värda och är inte så beroende av andras uppfattningar.

Du undertrycker dina känslor
Personer som vill framstå som mentalt starka enligt värderingen i samhället försöker inte visa sina känslor. Att vara emotionell blir en svaghet, och det gör att man trycker undan exempelvis att man blir ledsen eller sårad. Det gör att man istället blir passivt aggressiv och känslorna styr en helt. En som är mentalt stark vet att känslorna styr en mer eller mindre, och försöker hantera dessa efter bästa förmåga – och vågar vara öppen och kommunicera runt det som händer inom en.

Det är naturligt för oss människor att passa in. Vi vill bli gillade och vara inkluderade. Om samhället värderar vissa sätt att vara som mer positiva och värdefulla än andra, är det inte så konstigt om vi försöker bluffa oss till att andra ska se oss så. Men kostnaden är enorm i form av inre stress, hög guard och dåliga relationer. När jag arbetar med människor vill jag alltid hjälpa dem att både förstå hur man är och att värdera det som positivt. Inte på det sättet att något är bättre eller sämre än andra, men att vi är olika. Det starkaste pannbenet har den som vågar se sig själv, med styrkor och svagheter – och det ger förutsättningar för att utöva det allra viktigaste ledarskapet oavsett vem man är – det ledarskapet du har över dig själv.