Publicerad den / Kategorier Event, Ledarskap
Publicerad av

Hjärnkoll på jobbet – fem lärdomar om neuroledarskap

DSC_1921

14 november 2016 stod dr Ken Nowak på en svensk scen för första gången. Han hade flugit över till Stockholm från LA kvällen innan – men tack och lov att han inte är en transatlantisk duvunge! Han kunde trots enbart få timmars sömn leverera en föreläsning om neuroledarskap som borde spridas långt utanför de runt 100 pers som var samlade på Stockholm Waterfront den dagen. Här kommer de fem viktigaste lärdomarna Ken pratade om:

Neuro-bullshit
Allt som man sätter ”neuro” framför säljer idag. Neuroledarskap, neurocoaching, neuro hit och neuro dit. Det ger en känsla av något som är vetenskapligt, och det behöver ledarutvecklingsbranschen och coacher av alla slag krydda sitt erbjudande med. Man köper enkla ”sanningar” (alternativa sanningar..?) om hjärnan som exempelvis att om du övar på någonting i 10.000 timmar blir du expert, eller att antingen höger eller vänster hjärnhalva är dominant hos olika personer. Så var skeptisk till personer som med prefixet neuro försöker sälja på dig vilken gammal skåpmat som helst – förklädd till ny, aktuell och banbrytande kunskap.

Din chef kan ta livet av dig
Forskning utförd av Gallup 2014 visar att ledningens inflytande på medarbetarna förklarar 70% av variansen i engagemang på jobbet. Det säger en hel del om hur starkt en chef kan antingen ”make or break” en medarbetares jobbnöjdhet. Många tidigare studier har visat att en dålig chef är den vanligaste orsaken till att folk byter jobb, men 2010 visade ett gäng forskare genom The Whitehall II Study att det kan inte bara vara ett bra karriärsdrag – men kan rent utav rädda livet på dig. Genom att studera 3205 män och 1204 kvinnor, låta de skatta hur de upplevde rättvisa i sättet chefen och företaget behandlade dig och ta blodprov för att mäta graden av inflammation i kroppen – såg man att ju högre grad av upplev orättvisa, desto högre mått relaterad till inflammation i kroppen hittades. Långvarig inflammation i kroppen är signifikant relaterat till kroniska sjukdomar som även kan vara livshotande.

En annan studie har, i 2003, visat att subjektivt upplevd orättvisa på jobbet ger högre blodtryck – vilket är relaterat till exempelvis hjärtsjukdom, och en studie publicerad 2016 visar att det höga blodtrycket du har under dagen på jobbet fortsätter påverka dig under hela dagen – så även på din fritid påverkas du. Så hur man som chef behandlar sina medarbetare så att man inte tar livet av dem – det är ett framtidstema för neuropsykologin.

I en svensk studie gjord 2008 – WOLF Study omfattande 3122 individer – visade att transformativt ledarskap sänkte risken för hjärtsjukdom hos medarbetarna på ett signifikant sätt. Så om en chef är stöttande, coachande, visionär och värnar om både gruppen och individen, sänks både inflammationsrisken och blodtrycket hos medarbetarna – och produktiviteten ökar i takt med tillfredställelsen på jobbet.
 
Det sociala på jobbet är viktigt
Gallup har i en studie från 2006, sett att nära relationer på jobbet ökar arbetsglädjen med 50%. Och när medarbetarna har ett gott vänskap med sin chef är de mer än dubbelt så benägna att vara nöjda med sitt jobb. Om man har en bästis på jobbet, är man mer än sju gångar så engagerad i jobbet – och risken för olyckor, benägenheten att vara kreativ och skapa bättre kundrelationer ökar betydligt.

I 2011 kom en studie som hade följt 820 arbetande personer över 20 år. Dessa jobbade i snitt 8,8 timmar per dag, och fick skatta kvalitén på relationerna på jobbet – både till chefen och sina kollegor. När man hade screenat för andra faktorer, som övervikt, rökning och depression, såg man att de som skattade lägst i mätningen socialt stöd på jobbet – och då räknar man bara in kolleger – hade 2,4 gånger så stor risk för att dö under de 20 åren studien varade. Åldersgruppen som hade störst dödsfall var 38-45.

Att tycka om sina kollegor och att känna sig omtyckt är inte bara en fråga om trivsel på jobbet – utan det är faktiskt en fråga om liv eller död.
 
Tillit som nyckel till hälsa och välfärd
Man har under många år vetat att kvinnor biologiskt sett är särskilt bra på vissa beteenden som skapar samhörighet. Dessa beteenden kan man definiera som två grupper: Tend and Befriend. Beteendet Tend ser vi när kvinnor utsätts för stress och påfrestning, där man har en tendens att skydda sig själv och sin avkomma med omsorgsbeteenden. Beteendet Befriend är det man i huvudsak ser kvinnor göra genom att forma vänskapsband och allianser som skydd mot olika hot. Dessa två beteenden är kopplat till en individs produktion av hormonet oxytocin. Senare studier gjorda av Paul Zak visar att oxytocin produceras i högre grad när man samarbetar, visar varandra tillit och empati – hos både kvinnor och män. Höga halter av oxytocin gör att vi känner mer tillit, värme och samhörighet, och detta sänker blodtrycket och risk för skadliga inflammationer i kroppen.

Paul Zak har identifierad åtta nyckelbeteenden som en ledare har som antingen främjar eller hindrar oxytocinproduktion – detta inkluderar att ledaren investerar i sina medarbetare, berömmer rätt saker på rätt sätt, och uppmärksammar varje individ.
 
Framgång, tillit och organisationskultur hänger ihop
Paul Zak har 2017 publicerat en studie som visar att team och organisationer som präglas av en kultur av tillit har högre produktivitet. Talangerna blir således kvar i företaget och medarbetarna upplever lägre grad av stress. Så hur man skapar struktur och förhållningssätt på en organisatorisk nivå i kombination med ledarskapsbeteenden i företaget leder till att medarbetarnas grad av oxytocin ligger på en hög nivå. Detta skapar tillit, som igen är kopplat till engagemang, och hälsa både psykiskt och fysiskt, kreativitet och nytänkande – samt inte minst produktivitet och arbetsglädje.

Som alla förstår var Dr. Ken Nowaks föredrag inte bara spännande och nytt – det var även konkret och direkt applicerbart i verkligheten. Dessutom var det neuro på riktigt – kunskap om hjärnan och vår biologi, kopplat till prestation och tillfredställelse för den enskilde och företaget.
 
Dr. Ken Nowak är välkommen tillbaka när som helst!

Anne Grefberg
Leg psykolog
Partner Envisia Learning och distributör av NeuroView – verktyget som mäter graden av oxytocin-främjande beteende hos en ledare.