Föreläsningar

Anne älskar att föreläsa! Hon anpassar temat till kundens behov och mål med insatsen, men den gemensamma nämnaren är att hon vill sprida psykologisk kunskap på ett sätt som gör den användbar för publiken direkt och omedelbart.

Neuroleadership
Modernt ledarskap med fokus på hur hjärnan fungerar och påverkar vårt samspel, kommunikation och prestationer. Att som ledare skapa tillit som gör att medarbetare får tillgång till sina bästa resurser och känner glädje och stolthet över sitt arbete.

Stress, oro och utbrändhet
Riskfaktorer och friskfaktorer. Hur kan ledaren skapa friskare medarbetare och arbetsplatser?

The power of personality
Hur din personlighet påverkar dina tankar och beteenden, värderingar och preferenser. Öka din självkännedom och bli mer effektiv i möten med andra.

Moderna rekryteringsprocesser
Evidensbaserad kunskap i rekrytering så du väljer rätt.

Aj, det gjorde ont!
Varför feedback känns jobbigt och hur man som ledare ger feedback som tas emot med glädje.

Coaching och rådgivning

I individuella möten arbetar Anne med de utmaningar klienten möter i sin vardag som ledare, entreprenör eller medarbetare.

Fokus ligger på lösningar och hur man hanterar olika situationer och personer på ett framgångsrikt sätt för att öka klientens relationella och emotionella medvetenhet och färdigheter.

Klienter idag är ledare i privat, offentlig och ideell sektor och politiker på nationell nivå.

Kulturförändring

I alla förändringsarbeten i en organisation påverkas även kulturen. Att på ett systematiskt sätt arbeta med kulturförändring samtidigt som man genomför en organisationsförändring, ökar förutsättningarna för att lyckas och få medarbetarna med på tåget.

Assessment

Som en del av kunders rekryteringsprocess, gör Anne en djup genomgång av kandidaternas förutsättningar i förhållande till kravprofilen.

Omfattande intervju, samt flera olika testverktyg bildar metodiken, som är beprövad och evidensbaserad och ger ett mycket värdefullt underlag för beslut i rekryteringar på alla nivåer.

Teamutveckling

Att utveckla ett teams förmåga att kommunicera och samarbeta, bli mer effektivt och vara roligare att vara en del av, är en av Annes specialiteter.

Processen utarbetas med hänsyn till varje enskild teams förutsättningar och mål.