Föreläsningar

Anne älskar att föreläsa! Hon anpassar temat till kundens behov och mål med insatsen, men den gemensamma nämnaren är att hon vill sprida psykologisk kunskap på ett sätt som gör den användbar för publiken direkt och omedelbart.

Neuroleadership
Modernt ledarskap med fokus på hur hjärnan fungerar och påverkar vårt samspel, kommunikation och prestationer. Att som ledare skapa tillit som gör att medarbetare får tillgång till sina bästa resurser och känner glädje och stolthet över sitt arbete.

Stress, oro och utbrändhet
Riskfaktorer och friskfaktorer. Hur kan ledaren skapa friskare medarbetare och arbetsplatser?

The power of personality
Hur din personlighet påverkar dina tankar och beteenden, värderingar och preferenser. Öka din självkännedom och bli mer effektiv i möten med andra.

Moderna rekryteringsprocesser
Evidensbaserad kunskap i rekrytering så du väljer rätt.

Aj, det gjorde ont!
Varför feedback känns jobbigt och hur man som ledare ger feedback som tas emot med glädje.